เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวได้จริง

เครื่อง Wellis Air  คือเครื่องกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย และสารพิษในอากาศและพื้นผิววัตถุ ซึ่งใช้วิธีการยิงประจุไฮดรอกซิลเข้าสลายโมเลกุลของเชื้อโรคและสารพิษที่ลอยอยู่ในอากาศหรือเกาะจับตามข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ (อ่านข้อมูลเรื่องไฮดรอกซิลเพิ่มเติมที่นี่) ตัวเครื่องได้รับการยืนยันว่าสามารถฆ่าเชื้อในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง จากองค์กรต่างๆ เช่น US FDA (องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา), CE Certificate, RoHS เป็นต้น  (อ่านข้อมูลเรื่องการรับรองการฆ่าเชื้อในอากาศได้ที่นี่) และยังได้รับการยืนยันประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อบนพื้นผิวได้จริงอีกด้วย ดังต่อไปนี้

 

การทดสอบการฆ่าเชื้อ E-Coli บนพื้นผิวเสื้อผ้า ที่มหาวิทยาลัย UPC ประเทศสเปน

ห้องทดลอง: ห้องทดลอง MSM ที่ UPC ประเทศสเปน 

เป็นห้องทดลองด้านด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของจุลินชีววิทยาที่ขึ้นชื่อ ณ มหาวิทยาลัย UPC (Universitat Politecnica de Catalunya) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคาตาโลเนีย ประเทศสเปน

 

เชื้อโรคที่ทำการทดสอบ: Escherichia coli(E-coli)  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้องน้อย อาเจียน ท้องเสียเป็นเลือด เป็นต้น

 

 

ประเภทเสื้อผ้า: ลินิน เนื้อผ้าใส่แล้วทิ้ง โพลีอีสเตอร์ โพลีโปรไพลีน

ขนาดพื้นที่ : 1 ตารางเมตร (1x1x1 เมตร)

ผลลัพธ์: เชื้อลดลงมากกว่า 96.5% หลังเปิดเครื่อง 60 นาที และ 99.9% หลังเปิดเครื่อง 120 นาที

 

ภาพแสดงตารางสรุปประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย E-Coli บนพื้นผิววัตถุต่างๆ เช่น ลินิน เสื้อโค้ตใส่แล้วทิ้ง โพลีอีสเตอร์ โพลีโปรพีลีน เป็นต้น ของเครื่อง Wellis Air ซึ่งสามารถยิงประจุไฮดรอกซิลกำจัดเชื้อโรคได้สูงถึง 99.99% คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม>

 

การทดสอบการฆ่าเชื้อ E-Coli และเชื้ออื่นๆ ในอากาศและพื้นผิว ที่ประเทศบังคลาเทศ

 

ห้องทดลอง: Anaytical Service Cell ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้สมาคมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของประเทศบังคลาเทศ 

 

เชื้อโรคที่ทำการทดสอบ: 

 

  1. Escherichia coli(E-coli)  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้องน้อย อาเจียน ท้องเสียเป็นเลือด เป็นต้น

  2. Staphylococcus aureus  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางผิวหนัง

  3. Streptococcus pneumoniae แบคทีเรียที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน 

  4. Klebsiella pneumoniae แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมและการติดเชื้อในกระแสเลือด

 

 ผลลัพธ์: เชื้อลดลงทั้งในอากาศและพื้นผิวมากกว่า 99.7% หลังเปิดเครื่อง 120 นาที 

 

ภาพแสดงตารางสรุปประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียประเภทต่างๆ ในอากาศและบนพื้นผิววัตถุ ของเครื่อง Wellis Air ซึ่งสามารถยิงประจุไฮดรอกซิลกำจัดเชื้อโรคได้สูงถึง 99.7%  คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม>

การทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส MERS, SARS, RSV และ COVID-19 ในอากาศและพื้นผิว

  •  

ห้องทดลอง: MSI Global สหรัฐอเมริกา

 

เชื้อโรคที่ทำการทดสอบ: SARS-Co V-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 

ผลลัพธ์: เชื้อลดลงทั้งในอากาศและพื้นผิวมากกว่า 91.75% หลังเปิดเครื่อง 120 นาที 

 

ภาพแสดงตารางสรุปประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2)  อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่>   

 

เพราะว่า SARS-Co V-2 มีโครงสร้างคล้ายกันกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค MERS, SARS, และ RSV เครื่อง Wellis Air จึงสามารถกำจัดเชื้อโรคดังกล่าวได้ด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่> 


เครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศและพื้นผิวของวัตถุ เราจึงสามารถไว้วางใจในเครื่อง Wellis Air ในการยับยั้งการแพร่กระจายตัวของเชื้อโรคภายในห้องได้
สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่> 

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line