RSV ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก…ปล่อยไว้อันตรายถึงชีวิต

ปกป้องลูกน้อยจาก RSV ด้วยเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษ ในอากาศและบนพื้นผิววัตถุ

Wellis Air & Surface Disinfection Purifier

✅ มีผลทดสอบจากห้อง Lab ว่าสามารถฆ่าเชื้อ RSV,
ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก, Rotavirus, Covid-19,
รวมไปถึงเชื้อโรคอื่นๆ


เครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV, Rotavirus, มือ เท้า ปาก และ COVID-19 ได้จริง

 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปน ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ RSV ทั้งแบบเปียกและแห้ง ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 92% (แห้ง) และ 99% (เปียก)
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ RSV แบบเปียก โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 99% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ RSV แบบแห้ง โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 92% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปน ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ทั้งแบบแห้งและเปียก ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 98% เป็นอย่างน้อย

ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก แบบแห้งและเปียก โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ได้ถึง 98% เป็นอย่างน้อย หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง


 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปนทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ Rotavirus แบบแห้ง ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99%
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Rotavirus แบบแห้ง โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 99% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 • งานวิจัยจากห้องทดลอง MRI Global ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำวิจัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยพบว่าเครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า  91.75% หลังเปิดใช้งาน 2 ชั่วโมง

ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ COVID-19 โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า 91.75%  หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง


✅ ปลอดภัยต่อทารก/เด็กแรกเกิด สามารถเปิดเครื่องฆ่าเชื้อ
ตอนมีเด็กอยู่ในห้องได้เลย มี อ.ย. สหรัฐอเมริการับรองความปลอดภัย
(US FDA)

✅ ฆ่าเชื้อได้ทั่วถึงทุกซอกมุมทั้งในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัส
ของวัตถุ อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น

✅ 1 เครื่องครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้มากถึง 50-100 ตารางเมตร

✅ เปิดเครื่องฆ่าเชื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง *** โดยไม่ต้องพักเครื่อง ***
ตัวเครื่องประหยัดพลังงาน โดยเฉลี่ยค่าไฟ เพียงเดือนละประมาณ 15 บาท

✅ เครื่องทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมและไม่ต้องใช้แรงงานคน
[ เพียงใส่ตลับน้ำยา > เสียบปลั๊ก > กดปุ่มเปิดเครื่อง > เครื่องทำงานทันที ]

✅ ประจุ Hydroxyl ที่ Wellis Air ปล่อยออกมาสูงถึง 8-10,000,000 ไอออน/ลบ.ซม.

ลักษณะของประจุ

 • ไม่มีสี
 • ไม่มีกลิ่น
 • ไม่มีควัน
 • ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • ไม่ระคายเคืองใดๆต่อเด็กเล็ก

✅ มีสถานพยาบาลในประเทศไทยใช้แล้วหลายร้อยแห่ง อาทิ

 • ห้องเด็กแรกเกิด
 • ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ห้องผ่าตัด ห้องตรวจแพทย์ ห้องฉุกเฉิน
 • ห้องผู้ป่วยโรคระบาดจากโรคทางเดินหายใจต่างๆ เช่น ผู้ติดเชื้อ RSV และ Covid-19

✅ สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อธิบายรายละเอียดเชิงลึก
ได้ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ ในวันและเวลาที่ท่านสะดวก

ท่านสามารถนัดหมายเวลาได้ที่
📲 Line ID : @wellisthailand
☎️ Call : 081-559-8555

✅ สามารถขอผลทดสอบจากห้อง Lab และใบรับรองต่างๆ จากสถาบันชั้นนำจากหลายประเทศเพิ่มเติมได้ รวมถึงสถานที่ใช้งานจริง


⚠️ ระวัง! สินค้าลอกเลียนแบบ ⚠️
Wellis Thailand Official
ไม่รับรองคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าที่จำหน่ายต่ำกว่าราคามาตรฐาน
โดยการแอบอ้างคุณสมบัติที่เทียบเท่า
อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งาน


⚠️ การลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ⚠️

ควรปฏิบัติร่วมกันหลากหลายข้อ เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สวมใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง, การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ, การไม่อยู่ในที่แออัด, รวมถึงการใช้เครื่องมือลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศอย่าง Wellis เป็นต้น


Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line