เครื่องผลิตโอโซน VS เครื่อง Wellis Air

เครื่องผลิตโอโซนเป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้งานมานานแล้ว โดยมีการนำไปใช้ฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงแรมและบ้านเรือนต่างๆ อย่างไรก็ตามเครื่องผลิตโอโซนมีผลข้างเคียงจากการใช้งานที่ส่งผลต่อร่างกายและข้าวของเครื่องใช้ ส่วนเครื่อง Wellis Air เป็นเทคโนโลยีกำจัดเชื้อในอากาศและพื้นผิวแบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่ามาก ซึ่งใช้หลักการยิงประจุไฮดรอกซิลเข้าสลายโมเลกุลของเชื้อโรคและสารพิษ แล้วไม่ทิ้งสารตกค้างที่สร้างโทษต่อสิ่งมี ชิวิตและสิ่งของต่างๆ

 

โอโซนคืออะไร

 • โอโซน (Ozone) คือสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอมใน 1 โมเลกุล (03)  โดยทั่วไปโอโซนอยู่ในสถานะก๊าซพบมากในชั้นบรรยากาศที่เหนือพื้นดินกว่าระดับ 20 กิโลเมตรขึ้นไป 

 • ทำหน้าที่กรองเอารังสียูวีออกจากรังสีแสงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาที่พื้นผิวโลกมากเกินไป 

โอโซนยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ได้อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับความเข็มข้นของปริมาณ หากมีโอโซนในปริมาณมาก ประสิทธิภาพการทำลายเชื้อจะสูง แต่จะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ และข้าวของเครื่องใช้เสียหาย เช่น เบาะหนังพัง

 
 

เครื่องผลิตโอโซนใช้งานยาก และมนุษย์ได้รับอันตราย

 

 • การใช้เครื่องโอโซนที่ปลอดภัยจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการฆ่าเชื้อ (ต้องเสียค่าบริการจ้างเพิ่มเติม) เพราะการใช้ปริมาณโอโซนที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้น้อยเกินไป ก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างหมดจด หรือเข้มข้นมากเกินไป จะสามารถทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้ 

 • ในระหว่างการใช้งานเครื่องผลิตโอโซน ห้ามมีคนอยู่ในห้อง และหลังการใช้งานเครื่อง จำเป็นต้องระบายโอโซนให้ออกจากห้องไปให้หมดก่อนพาคนเข้ามาในห้อง เพราะโอโซนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาได้เช่น

  X อาจเป็นอันตรายต่อปอดโดยเฉพาะในวัยเด็กที่ปอดกำลังพัฒนา  
  X อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ ทำให้เกิดโรคปอดกำเริบ 
  X อาจทำให้ภูมิคุ้มกันในระบบหายใจลดลง 
  X อาจทำให้ผู้มีอาการหอบหืดและโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการกำเริบ 
  X อาจลดปริมาณลมหายใจ รวมทั้งทำให้ปริมาณของเหลวในปอดเพิ่มขึ้น ทำให้หายใจขัด
  X อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรม 

 • นอกจากปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังแล้ว โอโซนยังมีฤทธิ์กัดกร่อนพื้นผิววัตถุประเภทพลาสติก และทำให้สีของวัตถุต่างๆ จางได้อีกด้วย

เครื่องผลิตโอโซนยังไม่ได้รับการรับรองว่ากำจัดเชื้อ
COVID-19 ได้จริง

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยใดๆ ที่ให้การรับรองประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยเครื่องผลิตโอโซน

 

ภาพแสดงเอกสารแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคที่ว่าการใช้รังสี UV และการอบโอโซนก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยืนยันว่ายังไม่มีงานวิจัยมารองรับการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยเครื่องผลิตโอโซน คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม>

ไฮดรอกซิลคืออะไร

  • ไฮดรอกซิลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประจุออกซิเจน 1 โมเลกุล (O1) และไฮโดรเจน 1 โมเลกุล (H1) ในรูปของพลาสม่า กลายเป็น OH-) พบมากในชั้นบรรยากาศและป่าดงดิบ  

  • ธรรมชาติใช้ไฮดรอกซิลในการกำจัดเชื้อโรค และสารเคมีอันตรายต่างๆ เช่น แก๊สเรือนกระจก (มีเทน CH4) แก๊สสารพิษต่างๆ เช่น ไนตรัสออกไซด์ (NOx) จนได้สมญานามว่า “Natural Detergent” (ตัวทำความสะอาดชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์)

  • ไฮดรอกซิลสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าโอโซนมาก

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อโรคของไฮดรอกซิล (อันดับ 2) ที่เหนือกว่าโอโซน (อันดับ 4) อ้างอิงโดยสถาบันวิจัย Alidade M.E.R จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตอนอยู่รวมกัน

 
 • เครื่อง Wellis Air ใช้น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มออร์แกนิคจากแคลิฟอร์เนียในการผลิตประจุไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นประจุตัวเดียวกันกับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อในชั้นบรรยากาศ จึงปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 • ประจุไฮดรอกซิลจะดึงประจุไฮโดรเจนจากโปรตีนที่ห่อหุ้มเยื่อชั้นนอกของเชื้อไวรัสออกมา แล้วผันตัวเป็นน้ำกลับสู่ชั้นบรรยากาศ

วิดีโอแสดงแบบจำลองการกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในชั้นบรรยากาศโดยไฮดรอกซิลที่เกิดตามธรรมชาติ

 

 • สถาบันหลายแหล่งเช่น University of Barcelona, ห้องทดลอง KCL (Korea conformity Laboratories) จากประเทศเกาหลี, สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารของประเทศบังคลาเทศ ฯลฯ ให้การรับรองว่าเครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียต่างๆ ได้อย่างหมดจด

ภาพแสดงรายชื่อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียที่เครื่อง Wellis Air กำจัดได้ เช่น เชื้อ COVID-19, RSV, Rotavirus
และเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก

 • เครื่อง Wellis Air ยิงประจุไฮดรอกซิลฆ่าเชื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตอนคนอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นหลักการฆ่าเชื้อที่ทำให้มนุษย์ปลอดภัยสูงสุด ซึ่งตรงกับหลักการฆ่าเชื้อ 2 C คือ มีเข้มข้นเหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อนั้นๆ (concentrated) และฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง (continuous) 

 

เครื่อง Wellis Air ปลอดภัยต่อมนุษย์

 •  

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่ห้องเด็กแรกเกิด

 

 

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่โรงเรียน

 

 

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่ห้องผู้ป่วย

 

 • ได้รับการรับรองว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี โดยห้องทดลอง KSD ประเทศเกาหลี

ภาพแสดงใบรับรองจากห้องทดลอง KSD ประเทศเกาหลีที่ให้การยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการตรวจสอบที่ตรงกับมาตรฐานของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี

เครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ COVID-19 ได้จริง

 
 • งานวิจัยจากห้องทดลอง MRI Global ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำวิจัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยพบว่าเครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า  91.75% หลังเปิดใช้งาน 2 ชั่วโมง คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม >
 
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ COVID-19 โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า 91.75%  หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง


ดังนั้นเราควรเลือกวิธีกำจัดเชื้อโรคที่ปลอดภัยที่สุด คือฆ่าเชื้อได้หมดจดทุกประเภทจริง และไม่ก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้งานและข้าวของเครื่องใช้ ขอแนะนำเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว Wellisair ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยต่างๆ ระดับโลก
สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่> 

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line