กำจัดเชื้อไวรัส RSV, Rotavirus, โรคมือ เท้า ปาก

ภัยร้ายต่อลูกน้อยด้วยเครื่อง Wellis Air

อากาศตอนช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีในประเทศไทยเป็นช่วงอากาศแปรปรวน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอากาศจากปลายฝนสู่ต้นหนาว ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานหนักในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ โรคที่เป็นภัยคุกคามในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังในกลุ่มเด็กเล็กคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV รวมถึงโรคโรต้าไวรัส (Rotavirus) และโรคมือ เท้า ปากจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ผลจากการติดเชื้อโรคต่างๆ ดังกล่าวรุนแรงต่อเด็กเล็กเป็นอย่างมาก คุณพ่อและคุณแม่ควรคำนึงถึงการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการรับเชื้อของโรคเหล่านี้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงในลูกน้อย


โรค RSV, Rotavirus, และโรคมือ เท้า ปาก คืออะไร

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากแล้วมักเกิดในเด็กเล็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 3 ปี 

 

ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์ เมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้าไปในระบบทางเดินอาหารแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้ ซึ่งพบมากในเด็กเล็กและมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโต ถึงขนาดที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ไวรัสโรต้ายังทนต่อสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงจึงทำให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว

 

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส โดยที่พบบ่อย ได้แก่ คอกแซกกี (Coxsackie) และเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71 หรือ EV71) โรคนี้เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าเด็กโต

 
 

โรค RSV, มือ เท้า ปาก ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ส่วน Rotavirus ติดต่อจากการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารและน้ำดื่ม

 

การติดต่อของเชื้อ RSV นี้สามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละออง จากการไอ จาม โดยเฉพาะการติดต่อจากการสัมผัส ซึ่งหากเด็กได้รับเชื้อ ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน โดยในช่วง 2 – 4 วันแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล จากนั้นจะส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างมีการอักเสบตามมา ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ และโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ในบางรายเกิดอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงครืดคราด มีเสมหะในลำคอมาก ๆ 


โรค Rotavirus แพร่ระบาดผ่านการปนเปื้อนเชื้อในอาหาร น้ำดื่ม การสัมผัสเข้าทางปาก จากนั้นเชื้อจะไปเจริญอยู่ที่ผนังลำไส้ ก่อให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุผนังลำไส้ ทำให้ไม่สามารถ ดูดซึมน้ำหรือสารอาหารได้ เกิดเป็นอาการท้องเสียฉับพลัน และสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ทางอุจจาระ หรือที่เรียกว่า fecal-oral  route  ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วงแล้วล้างมือไม่สะอาด มีเชื้อปนเปื้อนที่มือแล้วมาหยิบจับสิ่งของหรืออาหาร ผู้ที่หยิบจับสิ่งของหรืออาหารต่อจากผู้ป่วยก็มีโอกาสรับเชื้อผ่านเข้าทางปากได้ ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เนื่องจากช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วงจะมีเชื้อไวรัสโรต้าออกมาด้วยปริมาณมาก แต่ปริมาณเชื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงไม่กี่ตัวก็ทำให้เกิดโรคได้ ซึ่งเชื้อนี้ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และสามารถมีชีวิตอยู่บนมือเราได้นานประมาณ 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว

 

โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูก หรือสัมผัสกับผื่น ตุ่มน้ำใส และอุจจาระของผู้ป่วย และผู้ที่มีเชื้อโดยไม่มีอาการ เชื้ออาจแพร่โดยผ่านทางมือผู้ที่สัมผัสและไปสัมผัสเด็กคนอื่น เช่น การเปลี่ยนผ้าอ้อมของเด็กเล็ก เชื้ออาจอยู่บนพื้นผิวของสิ่งแวดล้อม เช่น ของเล่นเด็ก ภาชนะในการรับประทานอาหาร ช้อนหรือแก้วน้ำ หากมีการใช้ร่วมกันก็ทำให้เกิดสัมผัสทางอ้อมได้ และแม้อาการป่วยจะทุเลาลงแล้ว แต่ก็ยังอาจแพร่เชื้อได้บ้างเนื่องจากเชื้อจะถูกขับถ่ายปนออกมากับอุจจาระเป็นระยะ ๆ ได้นาน 6-8 สัปดาห์ จึงนับว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันง่าย เนื่องจากเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน และตัวเชื้อไวรัสไม่มีเปลือกหุ้ม จึงทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อประเภทแอลกอฮอล์

 
 

อาการของโรค RSV, Rotavirus และโรคมือ เท้า ปาก เป็นอย่างไร

อาการของโรค RSV คือ

 • มีไข้ อาจสูงได้มากกว่า 39 องศาเซลเซียส 
 • ไอจนอาเจียน 
 • หายใจเร็วหอบจนชายโครงหรืออกบุ๋ม 
 • หายใจออกลำบากหรือหายใจมีเสียงวี้ด (Wheezing) 
 • รับประทานอาหารหรือนมได้น้อย จนซึมลง ปากซีดเขียว เพราะผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิต เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้สูง

   


อาการของ
โรค Rotavirus คือ 

 • อาเจียน 

 • ท้องเสีย 

 • ถ่ายเหลวเป็นน้ำ

 • มีไข้ และอาจชักได้ หากมีไข้สูง  

 • ท้องเสียและอาเจียนอย่างหนักจนเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงถึงขั้นช็อกหรือเสียชีวิตได้

 

จึงควรสังเกตอาการขาดน้ำที่เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ได้แก่ กระหายน้ำ ปากแห้ง กระวนกระวาย ซึม ตาโบ๋ กระหม่อมบุ๋ม เป็นต้น


อาการของเด็กที่ป่วยเป็น
โรคมือ เท้า ปาก คือ

 • มีไข้

 • มีผื่น เป็นลักษณะตุ่มน้ำใส หรือตุ่มแดง 

 • มีการอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ผ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า บางครั้งอาจมีตามลำตัว แขน ขาได้ ส่วนแผลในปากจะเป็นแผลกลมเล็กกระจายที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้มและเพดานปาก 

 • บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาการปอดบวมน้ำเฉียบพลัน

 

หากพบอาการต่างๆ ของทั้ง 3 โรค จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที

ป้องกันลูกน้อยด้วยเครื่อง Wellis Air

เครื่อง Wellis Air คือเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ ที่ใช้หลักการยิงประจุไฮดรอกซิลในการสลายโมเลกุลของเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย และสารพิษ โดยได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค คุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรนานาชาติต่างๆ มากมาย

ไฮดรอกซิลคืออะไร

 • ไฮดรอกซิลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประจุออกซิเจน 1 โมเลกุล (O1) และไฮโดรเจน 1 โมเลกุล (H1) ในรูปของพลาสม่า กลายเป็น OH-) พบได้ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่อยู่ในบรรยากาศและป่าดงดิบ

 • ธรรมชาติใช้ไฮดรอกซิลในการกำจัดเชื้อโรค และสารเคมีอันตรายต่าง ๆ เช่น แก๊สเรือนกระจก (มีเทน CH4) แก๊สสารพิษต่างๆ เช่น ไนตรัสออกไซด์ (NOx) จนได้สมญานามว่า “Natural Detergent” (ตัวทำความสะอาดชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์)

 • ไฮดรอกซิลมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคสูงกว่าโอโซน และน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)

ภาพแสดงการจัดอันดับความเข้มข้นของสารในการกำจัดเชื้อโรค โดยไฮดรอกซิลสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดีเป็นอันดับ 2 นำโอโซน (อันดับ 4) และไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (ตัวอย่างของน้ำยาฆ่าเชื้อ) (อันดับ 5) อ้างอิงโดยสถาบันวิจัย Alidade M.E.R จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV, Rotavirus, มือ เท้า ปาก และ COVID-19 ได้จริง

 
 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปน ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ RSV ทั้งแบบเปียกและแห้ง ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 92% (แห้ง) และ 99% (เปียก) คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม >
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ RSV แบบเปียก โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 99% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ RSV แบบแห้ง โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 92% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 
 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปนทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ Rotavirus แบบแห้ง ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99% คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม >
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Rotavirus แบบแห้ง โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ RSV ได้ 99% หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 
 • งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Barcelona ประเทศสเปน ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ทั้งแบบแห้งและเปียก ผลพบว่าเมื่อเปิดเครื่อง Wellis Air เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 98% เป็นอย่างน้อย คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม > 
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก แบบแห้งและเปียก โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ได้ถึง 98% เป็นอย่างน้อย หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 
 • งานวิจัยจากห้องทดลอง MRI Global ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำวิจัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันการกำจัดเชื้อ COVID-19 โดยพบว่าเครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า  91.75% หลังเปิดใช้งาน 2 ชั่วโมง คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม >
 
ภาพแสดงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ COVID-19 โดยเครื่อง Wellis Air 
พบว่าเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ COVID-19 ได้มากกว่า 91.75%  หลังเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 

เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวได้

 
 • เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อด้วยการยิงประจุไฮดรอกซิลจำนวน 8-10 ล้านซีซี (มากกว่าที่ธรรมชาติผลิตที่ 2 แสน – 8 ล้านซีซี) เข้าจับและสลายเยื้อหุ้มเปลือกชั้นนอกของโมเลกุลเชื้อไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศและเกาะตามพื้นผิววัตถุต่างๆ เช่น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า โซฟา โต๊ะ เตียง ฯลฯ ซึ่งเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ ที่มาจากการจาม ไอ และจากการสัมผัสข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ตอนที่ลูกน้อยอยู่ที่โรงเรียน และนำเชื้อกลับมาที่บ้าน

วิดีโอแสดงหลักการทำงานของเครื่อง Wellis Air ที่ฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ได้

 

เครื่อง Wellis Air ปลอดภัยต่อมนุษย์และเด็กเล็ก

 • เครื่อง Wellis Air สามารถฆ่าเชื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และตอนคนอยู่รวมกัน เพราะประจุไฮดรอกซิลที่ผลิตจากตัวเครื่องเป็นประจุตัวเดียวกันกับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสในชั้นบรรยากาศของโลก ประจุไฮดรอกซิลได้รับรองเรื่องความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารของมหาวิทยาลัย UPC ประเทศสเปน คลิกเพื่อดูใบรับรอง>
 • ประจุไฮดรอกซิลของเครื่อง Wellis Air สร้างจากตลับน้ำมันโอเลฟินส์ ซึ่งสกัดจากเปลือกส้มออร์แกนิคจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรองความปลอดภัยโดยองค์กร MSDS จากสหรัฐอเมริกา คลิกเพื่อดูใบรับรอง>
 • องค์กรนานาชาติ เช่น US FDA (องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา), CE Certificate, RoHs, FCC ให้การรับรองความปลอดภัยของตัวเครื่อง Wellis Air คลิกเพื่ออ่านวิจัยฉบับเต็ม> 
 • มีสถานพยาบาลกว่าร้อยแห่งในประเทศไทยและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกใช้งานเครื่อง Wellis Air จริง เช่น ห้องเด็กแรกเกิด ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU ห้องผ่าตัด ห้องตรวจแพทย์ โรงเรียนเด็กเล็ก ฯลฯ คลิกเพื่อดูตัวอย่างสถานที่ที่ใช้งานเครื่อง Wellis Air จริงเพิ่มเติม>
 •    

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่ห้องดูแลเด็กแรกเกิด

 

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่โรงเรียน

 

ห้อง icu

ภาพแสดงเครื่อง Wellis Air ใช้งานจริงที่ห้องผู้ป่วย

 คลิกเพื่อดูตัวอย่างสถานที่ที่ใช้งานเครื่อง Wellis Air จริงเพิ่มเติม>

 

 • ได้รับการรับรองว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี โดยห้องทดลอง KSD ประเทศเกาหลี

ภาพแสดงใบรับรองจากห้องทดลอง KSD ประเทศเกาหลีที่ให้การยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการตรวจสอบที่ตรงกับมาตรฐานของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเกาหลี

เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยในช่วงที่โรค RSV, Rotavirus และโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในช่วงปลายปี คุณพ่อคุณแม่และคุณครูควรมีตัวช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเครื่องกำจัดเชื้อโรค Wellis Air ที่ปลอดภัยต่อเด็กเล็กและสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายใดๆ ได้รับการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากหลายองค์กรระดับโลก และมีสถานพยาบาลในไทยกว่าหลายร้อยแห่ง และองค์กรต่างๆจากหลายประเทศทั่วโลกให้ความไว้วางใจนำไปใช้งานจริง สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่> 

 •   

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line