เด็กเจ็บป่วยไม่สบายมาจากไหนได้บ้าง?

เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงอนุภาคสิ่งสกปรกมีอยู่ทุกที่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่เมื่อพูดถึงสถานที่ด้านนอกที่พักอาศัยของเราแล้วนั้น มักจะพบว่ามักจะมีปริมาณเชื้อโรคที่มากกว่า เป็นเพราะพื้นที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่มากกว่า มีคนเข้าออกผ่านสถานที่นั้นเป็นบ่อยครั้งหรือเรื่อยๆตลอดทั้งวัน จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคเข้าออกสถานที่อยู่ตลอด เมื่อเราเดินทางไปนอกบ้าน เราอาจรับเชื้อและมีบางส่วนติดกับมากับตัวเรา และเมื่อมาถึงบ้าน เชื้อก็แพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆ หรือไปเกาะตามข้าวของต่างๆ ก็เป็นไปได้ 

เด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ จึงมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงเทียบเท่าผู้ใหญ่  เมื่อป่วยเป็นโรคหนึ่งขึ้นมา อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิตได้  ดังนั้นเด็กเล็กจึงมีความเสี่ยงติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมด้านนอกบ้านได้ เป็นเพราะ

เพราะว่าเด็กอาจได้รับเชื้อมาจากการเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน

เด็กเล็กมักมีโอกาสสัมผัสกับของเล่น และถูกต้องตัวเพื่อนได้สูง ทำให้มีการรับเชื้อได้โดยตรง 

 

อย่างไรก็ตามเด็กเล็กก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากพ่อแม่ และคนอื่นๆในครอบครัว หรือจากสิ่งแวดล้อมภายในบ้านได้เช่นกัน เป็นเพราะ

เพราะว่าพ่อแม่อาจนำพาเชื้อจากที่ทำงานเข้าสู่ที่บ้าน

ออฟฟิตเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดี เพราะว่าเป็นแหล่งรวมคนจำนวนมาก ผู้คนมีการสัมผัสพื้นผิววัตถุต่างๆ และมีโอกาสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และมักเป็นสถานที่ปิดที่มีการเปิดใช้แอร์ เชื้อโรคตามมาถึงที่บ้านได้จาก

1. การเกาะติดตามข้าวของที่เรานำกลับมา ซึ่งไม่มีการทำความสะอาดวัตถุก่อนนำเข้าบ้าน เมื่อวางตามจุดต่างๆ เชื้อโรคอาจจะไปเกาะที่จุดนั้นๆ ได้  ลูกน้อยอาจสัมผัสกับข้าวของของพ่อแม่โดยตรง หรือสัมผัสกับบริเวณดังกล่าว จึงได้รับเชื้อ

2. การเกาะติดตามเสื้อผ้า  เมื่อมีการโอบกอดลูกน้อย เชื้อเกิดการแพร่กระจายสู่ตัวเด็กได้

 

3. การรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจากที่ทำงาน เมื่อมีการไอ จามที่บ้าน เชื้ออาจแพร่กระจายสู่เด็กโดยตรง หรือเกาะตามวัตถุต่างๆ เมื่อเด็กสัมผัสวัตถุนั้นๆ ก็จะได้รับเชื้อ

เพราะว่ามีบางจุดในบ้านที่เป็นมุมอับกักเก็บเชื้อโรค

บางจุดภายในบ้านเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ดี เช่น ใต้เตียง โซฟา ขอบ/ซอกเตียง ประตูและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น เพราะได้รับการทำความสะอาดอย่างไม่ทั่วถึง  เมื่อนานวันไป เชื้อโรคก็จะสะสมมากขึ้น และอาจกระจายสู่อากาศ หรือมีคนไปสัมผัสบริเวณดังกล่าวโดยตรง และได้รับเชื้อโดยตรง

 

แล้วเด็กอาจเจ็บป่วยจากโรคอะไรได้บ้าง?

  1. โรค COVID-19 โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดอื่นๆ

  2. โรคมือเท้าปาก โรคจากการติดเชื้อจากไวรัส Rotavirus และ RSV ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง เสี่ยงเสียชีวิตได้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคได้ที่นี่) 

  3. ภูมิแพ้อากาศหรือภูมิแพ้ผิวหนัง

เครื่อง Wellis Air สามารถช่วยลดปริมาณเชื้อโรค และลดการแพร่กระจายเชื้อภายในบ้านได้

เครื่อง Wellis Air เป็นเครื่องกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษในอากาศและบนพื้นผิววัตถุต่างๆ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1. Wellis Air ใช้หลักการยิงประจุไฮดรอกซิล (ประจุตัวเดียวกันกับที่ธรรมชาติสร้างเพื่อทำความสะอาดอากาศในชั้นบรรยากาศ) ในการเข้าสลายโมเลกุลของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และสารเคมี ในอากาศ (ลอยปกคลุมทั่วห้อง) และพื้นผิววัตถุต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงทุกซอกทุกมุม เช่น บริเวณใต้โต๊ะ ใต้เตียง และพื้นที่ที่ทำความสะอาดไม่ถึง เพราะประจุไฮดรอกซิลเป็นก๊าซสามารถลอยเข้าถึงทุกพื้นที่) รวมถึงฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายได้หลายสายพันธุ์ เช่น SAR-COV 2 (ก่อให้เกิดโรคโควิด 19), เชื้อ RSV (ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบหายใจ พบมากในเด็ก), เชื้อ Rotavirus (ก่อให้เกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กเล็ก), เชื้อโคแซ็กกี้ (ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก) และไข้หวัดต่างๆ  เป็นต้น

 

ภาพแสดงรายการชื่อโรคที่ Wellis Air สามารถกำจัดได้ เช่น โรคโควิด 19 โรคติดเชื้อทางเดินอากาศหายใจ เชื้อไข้หวัดต่างๆ รวมถึงโรคอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตเด็กเล็ก เช่น โรคมือเท้าปากจากเชื้อโคแซ็กกี้ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Rotavirus

2. Wellis Air ไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ หลังการฆ่าเชื้อ จึงเป็นมิตรต่อเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

 

3. Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงตอนคนอยู่รวมตัวกันในสถานที่  โดยไม่ทำอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นประจุประเภทเดียวกันกับที่ธรรมชาติผลิตเพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศ

เครื่อง Wellis Air ใช้งานง่าย สะดวก

  1. ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง Wellis Air ก่อนเริ่มใช้งาน (เช่น เจาะกำแพงหรือปรับโครงสร้างบางส่วนของห้อง) รวมถึงหมดกังวลเรื่องการเปลี่ยนไส้กรอง หรือการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก เพราะเปลี่ยนแค่ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ทุก 3 เดือนเท่านั้น หากเครื่องเสีย ก็สามารถรับเครื่องใหม่ไปใช้งานได้ทันที

  2. Wellis Air ใช้งานง่าย แม้แต่ผู้สูงอายุก็ใช้งานได้ เพียงแค่เสียบปลั๊ก ใส่ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ และกดปุ่มเปิดใช้งาน

 

มีตัวอย่างหลายครอบครัวที่นำเครื่อง Wellis Air ไปใช้เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในบ้าน เช่น

 

วิดีโอแสดงครอบครัวของคุณแม่ส้มที่นำเครื่อง Wellis Air มาใช้กำจัดเชื้อโรคภายในบ้าน เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของลูกน้อย

ภาพแสดงครอบครัวของของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอที่นำเครื่อง Wellis Air มาใช้กำจัดเชื้อโรคภายในบ้าน เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของลูกน้อย

ภาพแสดงครอบครัวของคุณมินท์ ชิดกมล ที่นำเครื่อง Wellis Air มาใช้กำจัดเชื้อโรคภายในบ้าน เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของลูกน้อย

การใช้เครื่อง Wellis Air ในการป้องกันลูกน้อยไม่ให้เจ็บป่วยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศ พื้นผิวของวัตถุ รวมถึงซอกมุมอับที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line