ตัวอย่างสถานที่ชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

ที่ใช้งานเครื่อง Wellis Air จริง

1. ลิฟต์โดยสารของบริษัทฮุนได ที่ประเทศเกาหลี: นำหลักการยิงประจุไฮดร็อกซิล ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Wellis Air ไปติดตั้งร่วมกับระบบอากาศภายในลิฟต์โดยสารที่มีอยู่แล้ว เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี VOC และกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงพื้นผิวต่างๆภายใน

 
 

ภาพแสดงลิฟต์โดยสารของบริษัทฮุนไดที่ประเทศเกาหลี ที่นำเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อโรคของ Wellis Air ไปติดตั้งร่วมกับระบบอากาศภายในลิฟต์โดยสารที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคให้สูงยิ่งขึ้น


2. สถานดูแลเด็กเล็กและเด็กแรกเกิด เช่น สถานดูแลเด็กแรกเกิด Happymomcare Postpartum Care Center  ที่ประเทศเกาหลี โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศอิตาลี โรงเรียนประถมศึกษา Loma Vista ที่ปรเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนอนุบาล Raintree ที่ประเทศไทย ฯลฯ : ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายในห้องที่มีเด็กเล็ก

 

ภาพแสดงห้องเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่ประเทศอิตาลี ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

ภาพแสดงห้องพักฟื้นเด็กแรกเกิดของสถานดูแลเด็กแรกเกิด Happymomcare Postpartum Care Center ที่ประเทศเกาหลี ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

3. โรงพยาบาลผู้สูงวัยต่างๆ ที่ประเทศเกาหลี เช่น Wonkwang Senior Nursing Hospital, Sungnam Senior Health Center, Yangju Prime Senior Care Center ฯลฯ: ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ในห้องพักรักษาของผู้ป่วย และพื้นที่ภายในศูนย์ฯ

 

ภาพแสดงห้องพักฟื้นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ Wongkwang Senior Nursing Hospital ที่ประเทศเกาหลี ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

ภาพแสดงบริเวณห้องโถงที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Sungnam Senior Health Center ที่ประเทศเกาหลี ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

4. สถานที่ราชการต่างๆ ที่ประเทศเกาหลี เช่น สถานีตำรวจเมือง Busan สถาบันวิจัยแห่งชาติด้านระบบนิเวศน์วิทยา Seocheon สำนักงานทะเบียน ณ ศาล YangPyeong ฯลฯ: ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ในห้องทำงาน และภายในศูนย์ฯ

 

ภาพแสดงห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมืองบูซาน ประเทศเกาหลี ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

ภาพแสดงห้องพักรับรองแขก ที่สถาบันวิจัยแห่งชาติด้านระบบนิเวศน์วิทยา ประเทศเกาหลี ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

4. สถานที่ราชการต่างๆ ที่ประเทศสเปน เช่น กระทรวงคมนาคม ที่ว่าการรัฐ Andalucia ฯลฯ: ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ในห้องทำงานที่มีคนอยู่หลายคน

 

ภาพแสดงห้องประชุม ณ ที่ว่าการัฐเมือง Andalucia ที่ประเทศสเปน ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

ภาพแสดงห้องประชุม ณ กระทรวงคมนาคม ที่ประเทศสเปน ที่มีการติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

5. สถานพยาบาลหลายร้อยแห่ง ที่ประเทศไทย: ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ในห้องพักผู้ป่วย ห้อง ICU ห้องหัตถการ เป็นต้น คลิกที่นี่เพื่อดูรีวิวเพิ่มเติม>

 

ภาพแสดงคุณหมิง อดีตนางสาวไทยปี 2546 บริจาคเครื่อง Wellis Air ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา ไว้ใช้ติดตั้งเครื่อง เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

6. ธุรกิจ ห้างร้านประเภทต่างๆ ทั่วโลก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สเปน คลินิกรักษาสัตว์ที่เดนมาร์ก ห้างสรรพสินค้าที่สหรัฐอเมริกา Goseong Dinosaur World Expo ที่ประเทศเกาหลี ฯลฯ : ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายในพื้นที่

 

ภาพแสดงซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งที่ประเทศสเปน ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

ภาพแสดงห้างสรรพสินค้า Andorra ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

ภาพแสดงคลินิกรัษาสัตว์เลี้ยง ที่ประเทศเดนมาร์ก ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายใน เพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิววัตถุ

 

 

เครื่อง Wellis Air ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ในเรื่องการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษในอากาศและบนพื้นผิววัตถุ สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่> 

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line