เฝ้าระวังและป้องกัน…

จากไข้หวัดใหญ่‼

ไข้หวัดใหญ่

🚨 เฝ้าระวังและป้องกัน…จากไข้หวัดใหญ่‼
ไข้หวัดใหญ่คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อไวรัส

🚩 อาการเบื้องต้นของโรคไข้หวัดใหญ่
⚠️ ไอ เจ็บคอ คัดจมูกหรือมีน้ำมูก
⚠️ ปวดศีรษะ
⚠️ มีไข้สูง
⚠️ อ่อนเพลีย/ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
⚠️ หายใจหอบเหนื่อย เมื่อมีภาวะปอดอักเสบ

🚩 การเฝ้าระวัง
1. โรคไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 มาก หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที
2. อาการเบื้องต้นไม่สามารถใช้ในการแยกโรคได้ จึงจำเป็นต้องใช้การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น
3. การแพร่กระจายของโรคสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก เสมหะ หรือการไอและจามได้เช่นเดียวกัน
4. โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดแทรกซ้อนกับโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้
5. ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกัน

🚩 วิธีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

✅ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ และชนิด 4 สายพันธุ์
✅ ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปื ในช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
✅ ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง ได้แก่
– ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
– เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ
– หญิงตั้งครรภ์
– ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
– ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
– ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ

———————–

ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อได้ด้วย
Wellis Air เครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษ
ในอากาศและบนพื้นผิวต่างๆ

🌀 สามารฆ่าเชื้อ RSV, COVID-19, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ, Rotavirus, ไวรัส MERS, SARS, รวมถึงไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก และแบคทีเรียต่างๆ

✅ มีผลการทดสอบในห้อง Lab ว่าสามารถกำจัดเชื้อในอากาศและพื้นผิวสัมผัสได้

✅ ด้วยระบบพ่นประจุ Hydroxyl ออกมาทั่วบริเวณห้อง (Active Destroyer) ทำให้สามารถกำจัดเชื้อโรค
ได้ทั้งใน “อากาศ” และบน “พื้นผิวสัมผัสของวัตถุต่างๆ” (Surfaces)

✅ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (รับรองโดย US FDA) จึงสามารถกำจัดเชื้อได้แม้มีคนอยู่ในห้อง
(วิธีการกำจัดเชื้อแบบอื่นๆ เช่น การพ่นยา, การใช้ Ozone, และการใช้แสง UVC ไม่สามารถกำจัดเชื้อตอนคนอยู่ในห้องได้เพราะมีอันตรายต่อมนุษย์)

✅ ใช้งานจริงในโรงพยาบาลและคลินิกหลายร้อยแห่งทั่วประเทศ

✅ 1 เครื่องครอบคลุมพื้นที่ 50-100 ตารางเมตร

⚠️ การลดความเสี่ยงจากคนสู่คน ⚠️
ควรปฏิบัติร่วมกันหลากหลายข้อ เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สวมใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง, การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ, การไม่อยู่ในที่แออัด, รวมถึงการใช้เครื่องมือลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศอย่าง Wellis เป็นต้น

———————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาปัญหาการใช้งาน และสั่งซื้อได้ที่
☎️ Call : 081-559-8555
✅ Facebook: Wellis Thailand Official
📩 Facebook Messenger : https://bit.ly/InboxWellis
🌐 Website : www.wellisofficialthailand.com

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line