คลินิก ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย เพิ่มความน่าเชื่อถือด้านความสะอาดด้วย เครื่อง Wellis Air

คลินิกรักษาโรค คลินิกทำฟัน คลินิกด้านความงาม รวมถึงธุรกิจหรือสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ร้านทำผม ร้านอาหาร สปา พื้นที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล โรงแรม ยิม/ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอัพเดตเทคโนโลยีด้านความสะอาดในสถานที่อยู่เสมอ เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งรวมและแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นอย่างดี  การใช้เครื่อง Wellis Air เป็นคำตอบที่ให้ประสิทธิภาพสูง เพราะ ฆ่าเชื้อได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน คุ้มค่าแก่การลงทุน และสะดวกในการใช้งาน

 

เครื่อง Wellis Air เหมาะกับสถานที่ที่มีลักษณะอย่างไร?

 1. เป็นพื้นที่ปิด มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 2. มีคนรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมาก หรือแออัด
 3. มีผู้คนเข้าออกสถานที่อยู่บ่อยๆ
 4. มีผู้ป่วย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เปราะบางเจ็บป่วยได้ง่าย
 5.  สถานที่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงาม เพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษามาตรฐานด้าน ความสะอาด การปลอดเชื้ออย่างสูงสุด เช่น สถานพยาบาล คลินิกทำฟัน คลินิกเสริมความงาน ร้านทำผม สปา โรงแรม ยิม หรือสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อได้อย่างครอบคลุม

 

 1. Wellis Air ใช้หลักการยิงประจุไฮดรอกซิล (ประจุตัวเดียวกันกับที่ธรรมชาติสร้างเพื่อทำความสะอาดอากาศในชั้นบรรยากาศ) ในการเข้าสลายโมเลกุลของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และสารเคมี ในอากาศ (ลอยปกคลุมทั่วห้อง) และพื้นผิววัตถุต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงทุกซอกทุกมุม เช่น บริเวณใต้โต๊ะ ใต้เตียง และพื้นที่ที่ทำความสะอาดไม่ถึง เพราะประจุไฮดรอกซิลเป็นก๊าซสามารถลอยเข้าถึงทุกพื้นที่) 

 2. Wellis Air ฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายได้หลายสายพันธุ์ เช่น SAR-COV 2 (ก่อให้เกิดโรคโควิด 19), เชื้อ RSV (ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบหายใจ พบมากในเด็ก), เชื้อ Rotavirus (ก่อให้เกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กเล็ก), เชื้อโคแซ็กกี้ ที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก และไข้หวัดต่างๆ  เป็นต้น ตามภาพสรุปด้านล่างดังต่อไปนี้

 

ภาพแสดงรายการชื่อโรคที่ Wellis Air สามารถกำจัดได้ เช่น โรคโควิด 19 โรคติดเชื้อทางเดินอากาศหายใจ เชื้อไข้หวัดต่างๆ รวมถึงโรคอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตเด็กเล็ก เช่น โรคมือเท้าปากจากเชื้อโคแซ็กกี้ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Rotavirus

เครื่อง Wellis Air ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 1. Wellis Air ไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ หลังการฆ่าเชื้อ จึงเป็นมิตรต่อเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

 2. Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงตอนคนอยู่รวมตัวกันในสถานที่ (ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่และรับเชื้อได้ง่าย) โดยไม่ทำอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นประจุประเภทเดียวกันกับที่ธรรมชาติผลิตเพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศ

เครื่อง Wellis Air คุ้มค่าแก่การลงทุน

 

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่อง Wellis Air มีเพียงแค่ค่าตัวเครื่อง และค่าตลับน้ำมันโอเลฟินส์ที่ใช้ในการผลิตประจุไฮดรอกซิลเท่านั้น (ใช้ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ 1 ตลับต่อ 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน)

 • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง Wellis Air ก่อนเริ่มใช้งาน (เช่น เจาะกำแพงหรือปรับโครงสร้างบางส่วนของห้อง) 

 • หมดกังวลเรื่องการเปลี่ยนไส้กรอง หรือการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก เพราะเปลี่ยนแค่ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ทุก 3 เดือนเท่านั้นได้ด้วยตัวเอง จึงประหยัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำการบำรุงรักษา

2. Wellis Air ไม่กินไฟเพียง 20 สตางค์ต่อวัน หรือเดือนละ 6 บาท* (ซึ่งถูกกว่าพัดลมที่เปิดใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน)
(*ค่าเป็นการประมาณการคร่าวๆ อาจมีการผันแปรอันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ)

 

3. “กันไว้ดีกว่าแก้” การเจ็บป่วยขึ้นมาทีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อาจรวมถึงรายได้ที่สูญเสียไปจากวันพักรักษาตัว และค่าเสียเวลา เป็นต้น

เครื่อง Wellis Air ใช้งานง่าย สะดวก

 

 1. Wellis Air ใช้งานง่าย แม้แต่ผู้สูงอายุก็ใช้งานได้ เพียงแค่เสียบปลั๊ก ใส่ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ และกดปุ่มเปิดใช้งาน

 2. หากเครื่องเสีย บริษัทรับเครื่องที่ชำรุดถึงที่ (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) รวมถึงให้อีกเครื่องไว้ใช้งานในระหว่างการซ่อมด้วย  

 

เครื่อง Wellis Air ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรระดับโลกต่างๆ เช่น

ภาพแสดงโลโก้ขององค์กรต่างๆ เช่น RoHS ที่รับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 
CE ที่รับรองคุณภาพของสินค้าที่ผ่านมาตรฐานสุขภาพ ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของยุโรป
FDA ที่รับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าซึ่งผ่านกฎระเบียบขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
FCC ที่รับรองคลื่นความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างธุรกิจด้านสุขภาพที่ใช้เครื่อง Wellis Air

ภาพแสดงยิม MTM ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ในการฆ่าเชื้อภายในสถานที่ออกกำลังกายที่มีคนเข้าออก และรวมตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานสูงสุด

ภาพแสดงคลินิกเสริมความงาม Nirvana ที่นำเครื่อง Wellis Air ติดตั้งใช้ในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคภายในคลินิกหรือเชื้อที่อาจมาจากข้างนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับการรักษา

ภาพแสดงคาเฟ่ Kornchom ที่ติดตั้งเครื่อง Wellis Air ภายในร้านที่มีลูกค้าเข้าออก และนั่งรับประทานอาหารจำนวนมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

การใช้เครื่อง Wellis Air ในการป้องกันลูกน้อยไม่ให้เจ็บป่วยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศ พื้นผิวของวัตถุ รวมถึงซอกมุมอับที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม สั่งซื้อเครื่อง Wellis Air ได้ที่นี่

Leave a Reply

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line