เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิววัตถุ
โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

 • ตัวเลือกการฆ่าเชื้อในท้องตลาดมีหลากหลาย เช่น หลอด UVC เครื่องผลิตโอโซน น้ำยาฆ่าเชื้อ (เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ในห้องผ่าตัด) แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ

  • อันตรายต่อผู้ใช้งาน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม จากสารฆ่าเชื้อและสารตกค้าง
  • ต้องใช้ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ฆ่าเชื้อ และบำรุงรักษา ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ไม่สามารถใช้งานตอนคนมารวมตัวกัน และไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง*

  *คนมีโอกาสติดเชื้อระหว่างกันได้ง่ายเมื่ออยู่รวมกันในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท ผ่านการไอจาม พูดคุย และสัมผัสกัน

ภาพแสดงเอกสารแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคที่ว่าการใช้รังสี UV และการอบโอโซนก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งาน และการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและทิ้งสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อม
อ้างอิงจากข้อควรระวังการใช้หลอด UVC เครื่องผลิตโอโซน และน้ำยาฆ่าเชื้อ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม>

เครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อด้วยประจุไฮดรอกซิลตลอด 24 ชั่วโมง

 • เครื่อง Wellis Air เป็นเครื่องกำจัดไวรัส แบคทีเรีย และสารพิษในอากาศและพื้นผิววัตถุ ที่ใช้หลักการยิงประจุพลาสม่าไฮดรอกซิล (OH-) สลายเยื่อห่อหุ้มชั้นนอกของเชื้อโรคซึ่งทำให้เชื้อโรคตายในท้ายที่สุด และไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

  • ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เพราะเป็นประจุเดียวกันกับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคในชั้นบรรยากาศ
  • หลังการฆ่าเชื้อ ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นพิษใดๆ
  • เครื่องทำงานฆ่าเชื้อด้วยตัวเองอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องจ้างพนักงานฆ่าเชื้อแต่อย่างใด
  • เปิดเครื่องใช้งานตอนคนรวมตัวกันได้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่เชื้อระหว่างกันได้ง่ายสุด

วิดีโอแสดงแบบจำลองการฆ่าเชื้อโรคและสารพิษในอากาศโดยไฮดรอกซิล (OH-)
โดยไฮดรอกซิลจะดึงอนุภาคไฮโดรเจนจากโปรตีนที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่อชั้นนอกของเชื้อโรคออกมา
เกิดการผันตัวเป็นน้ำกลับสู่อากาศ เชื้อโรคจึงสลายตัว (ตาย)

เครื่อง Wellis Air กำจัดไวรัส แบคทีเรียต่างๆ

 • เครื่อง Wellis Air ผลิตไฮดรอกซิลจากตลับน้ำมันโอเลฟินส์ที่สกัดจากเปลือกส้มไซตรัสออร์แกนิคจากแคลิฟอร์เนีย ให้ปริมาณที่เข้มข้นกว่าวิธีทางธรรมชาติ โดยเครื่อง Wellis Air ผลิตได้ 8,000,000-10,000,000/cc. ในขณะที่ธรรมชาติผลิตได้ 200,000-8,000,000/cc.
 • เครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดเชื้อโรคได้เหนือกว่าวิธีฆ่าเชื้ออื่นๆ ในท้องตลาด เช่น หลอด UVC เครื่องผลิตโอโซน น้ำยาฆ่าเชื้อ (เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด)

  • เครื่อง Wellis Air ซึ่งยิงประจุไฮดรอกซิลฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อมากกว่าเครื่องผลิตโอโซน และการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ (เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)

  • เครื่อง Wellis Air ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายจากการใช้งานโดยตรงและไม่ทิ้งสารตกค้าง ในขณะที่วิธีการอื่นทิ้งสารเคมีตกค้างหลังใช้งาน และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหากใช้งานไม่ถูกต้อง หรือมีอุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ

  • เครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศหรือเกาะตามวัตถุต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โซฟา โต๊ะ วัสดุสำนักงาน เสื้อผ้า ฯลฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และคนอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นช่วงที่แพร่กระจายเชื้อได้สูงสุด ในขณะที่วิธีการอื่นไม่สามารถทำได้

ภาพแสดงรายชื่อไวรัสและแบคทีเรียที่เครื่อง Wellis Air สามารถฆ่าได้ เช่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 SARS ไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (RSV) ไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดต่างๆ รวมถึงแบคทีเรียที่ทำให้ติดเชื้อในระบบต่างๆ เป็นต้น

เครื่อง Wellis Air ได้รับการยืนยันการฆ่าเชื้อโดยสถาบันนานาชาติ

 • สถาบัน MRI Global ที่ขึ้นชื่อระดับโลกเรื่องการวิจัยเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้คนที่สหรัฐอเมริกาให้การยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air ซึ่งผลิตประจุไฮดรอกซิลสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือฆ่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด19 ได้

ภาพแสดงผลจากการทดสอบนำเครื่อง Wellis Air ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลพบว่าสามารถกำจัดเชื้อได้ 91.75% หลังจากเปิดเครื่อง 2 ชั่วโมง.  คลิกเพื่ออ่านผลงานวิจัยฉบับเต็ม>

 • University of Barcelona (UB) ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับโลกให้การยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดไวรัส RSV (ที่ทำให้ติดเชื้อในระบบหายใจ) ได้ 92-99% โดยทำการทดสอบด้วยการนำเครื่อง Wellis Air กำจัดเชื้อ 2 แบบคือ แบบเปียกหรือเชื้อผสม และแบบแห้งหรือเชื้อเปล่าๆ)

ภาพแสดงผลการทดสอบการกำจัดเชื้อ RSV แบบแห้ง ผลลัพธ์คือเชื้อมีปริมาณลดลง 92% หลังเปิดเครื่อง WellisAir แล้ว 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามแม้จะเปิดเครื่องไปแล้ว 30 นาที ผลพบว่าเชื้อ RSV ลดลง 75% ภายใน 30 นาทีแรก

ภาพแสดงผลการทดสอบการกำจัดเชื้อ RSV แบบเปียก ผลลัพธ์คือเชื้อมีปริมาณลดลง 99% หลังเปิดเครื่อง WellisAir แล้ว 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามแม้เปิดเครื่อง 30 นาที เชื้อมีจำนวนลดลง 65% 
คลิกเพื่ออ่านผลงานวิจัยฉบับเต็ม>

 • สถาบัน KCL (Korea Conformity Laboratories) ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นสถาบันที่ทดสอบและให้การรับรองนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้การยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air สามารถฆ่าแบคทีเรียประเภทต่างๆ ที่อยู่ในอากาศและพื้นผิวของวัตถุ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และผม ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเยื่อหุ้นสมองอักเสบ (E.Coli, Pneumococcus) โรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Pseudomonas aeruginosa) โรคติดเชื้อทางผิวหนัง (MRSA, Staphylococcus aureus) ฯลฯ ได้ 99.9%
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนทางด้านวิศวกรรมยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air สามารถกำจัดไวรัส RSV (ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ) Rotavirus, โรคมือเท้าปาก, โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงแบคทีเรียต่างๆ  เป็นต้น ได้ทั้งที่อยู่ในอากาศ (เชื้อลดลง 99.99% เมื่อเปิดเครื่อง 30 นาที) และบนพื้นผิววัตถุต่างๆ (เชื้อลดลง 99.99% เมื่อเปิดเครื่อง 1.5 ชั่วโมง)  คลิกเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม>
 • สถาบันวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี (Institute of Food Science and Technology (IFST)) ภายใต้สภางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของประเทศบังคลาเทศ (the Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research(BCSIR)) ยืนยันว่าเครื่อง Wellis Air สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น E.Coli (ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร), Staphylococcus aureus (ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ), Psedomonas aeruginosa (ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่หู), และ Klebsiella pneumoniae (ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด เยื่อหุ้มสมอง ตับ ทางเดินปัสสาวะ) ได้มากกว่า 99.7% หลังเปิดเครื่อง 2 ชั่วโมง. คลิกเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

ตารางแสดงผลสรุปรายชื่อไวรัสและแบคทีเรียที่เครื่อง Wellis Air ที่ผลิตประจุไฮดรอกซิลจากตลับน้ำมันโอเลฟินส์ (Limonene) สามารถกำจัดได้  อ้างอิงจากวารสารการวิจัยด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นานาชาติ IJOER ปี 2020 อ่านฉบับเต็ม>

คำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องไวรัสและแบคทีเรีย

 • Bacillus subtilis ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
 • Staphylococcus aureus ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
 • MRSA ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง
 • Psedomonas aeruginosa ทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่หู
 • Salmonella ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • Klebsiella ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด เยื่อหุ้มสมอง ตับ ทางเดินปัสสาวะ
 • Escherichia Coli (E.Coli) ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • Influenza virus ทำให้เกิดโรคไข้หวัดต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
 • RSV ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบมากในเด็กเล็ก
 • Rotavirus ทำให้เกิดโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก

คำอธิบายเพิ่มเติมจากตารางเรื่ององค์กรที่รับรองผลการทดลอง

 • University of Barcelona (UB) ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับโลก
 • KCL (Korea Conformity Laboratories) ที่ประเทศเกาหลี เป็นสถาบันที่ทดสอบและให้การรับรองนวัตกรรมด้านต่างๆ

เครื่อง Wellis Air ได้รับการยืนยันความปลอดภัย

 • ทดสอบจริงกับแบคทีเรียในถาดที่วางไว้ในห้องที่มีเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาล SeJungA ในประเทศเกาหลี  โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้การอนุมัติหลังใช้เครื่อง WellisAir กำจัดเชื้อในห้องเรียน ผลลัพธ์คือเครื่อง Wellis สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

ภาพแสดงรายงานผลการทดสอบเครื่อง Wellis Air ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก โดยได้รับใบรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม Gyeonggi ประเทศเกาหลี  คลิกเพื่ออ่านใบรับรองฉบับเต็ม>

 • ทดสอบจริงกับแบคทีเรียในถาดที่วางไว้ในห้องที่มีเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาล Malgun ในประเทศเกาหลี โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้การอนุมัติหลังใช้เครื่อง WellisAir กำจัดเชื้อในห้องเรียน ผลลัพธ์คือเครื่อง Wellis สามารถกำจัดแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

ภาพแสดงรายงานผลการทดสอบเครื่อง Wellis Air ปลอดภัยต่อเด็กเล็ก โดยได้รับใบรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม Gyeonggi ประเทศเกาหลี  คลิกเพื่ออ่านใบรับรองฉบับเต็ม>

เครื่อง Wellis Air ปกป้องคนที่คุณรักตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน

 • เครื่อง Wellis Air สามารถฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน และในตอนคนรวมตัวกัน (ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่เชื้อได้ง่ายที่สุด) เมื่อเทียบกับตัวเลือกฆ่าเชื้ออื่นที่นิยม เช่น หลอด UVC เครื่องผลิตโอโซน น้ำยาฆ่าเชื้อ (เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบหายใจของคน

  ดังนั้นเราจึงวางใจเรื่องประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและความปลอดภัยจากการใช้งานของเครื่อง Wellis Air ได้ นอกจากนี้เครื่อง WellisAir สามารถกำจัดสารเคมีในอากาศ รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อีกด้วย  สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการกำจัดสารเคมีและกลิ่นของเครื่อง Wellis ได้ที่นี่>

LINE

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

081-559-8555

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Messenger

แชทกับผู้เชี่ยวชาญ

line